Administrator danych (Kto zarządza danymi i jak się z nim skontaktować?)

„Zagórscy Nieruchomości” Anna Zagórska, adres działalności: ul. Nowosądecka 2b, 30-683 Kraków, nr NIP: 795-227-12-82, kontakt: kontakt@zagorscy.com.pl.

Cel przetwarzania (Do czego są potrzebne moje dane?)

Dane indentyfikacyjne (imię) oraz kontaktowe (nr tel., adres e-mail) – w celu rozpatrzenia zgłoszenia kontaktowego, w tym podjęcia kontaktu ze zgłaszającym.

Podstawa prawna przetwarzania danych (Kto lub co zezwala na przetwarzanie danych?)

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, składającej zgłoszenie kontaktowe.

Kategorie odbiorców danych (Kto jeszcze będzie miał dostęp do moich danych?)

Dostawcy systemów i usług IT, a także dostawcy usług doradczych.

Transferowanie danych (Czy dane będą przekazywane poza obszar EOG?)

Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Uprawnienia (Co mogę zrobić?)

Prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania lub zmiany, wnioskowania o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań przez Administratora danych.

Okres przetwarzania danych (Jak długo udostępnione dane będą potrzebne?)

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia kontaktowego.

Zagórscy Nieruchomości
Dlaczego my?

Praca w nieruchomościach to dla nas praktycznie całe nasze życie zawodowe. Edukacyjnie począwszy od ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gospodarki nieruchomościami i otrzymaniu państwowych licencji pośrednika. Zawodowo natomiast praktykę rozpoczęliśmy od pracy na stanowisku konsultanta ds. nieruchomości, przez kierowników placówek aż do prowadzenia własnych działalności.

Tworząc naszą markę „Zagórscy Nieruchomości” pragniemy postawić na kilka bardzo ważnych dla nas kwestii tzn. profesjonalizm, który zapewni Państwu bezpieczeństwo, politykę pro-klient i zwykłą pomoc w spełnianiu Państwa marzeń jakim jest własne nowe miejsce do życia. Dla niektórych to mieszkanie, dla niektórych dom.